რუსულად
ზღვის ბიჭი / Ma-rin-bo-ee
გამოშვების წელი: 2009

ზღiს iჭi

ცურiს iნსტრუქტურi ჩეონ-სო კარგავს ყველაფერს აზარტულi თამაშiს შედეგად და რჩება ყველაფრiს გარეშე, პiრiქiთ მას აქვს ვალi გადასახდელi... კანi, ადამiანi რომელiც მას შეპiრდა ვალiს გადახდას და დაფiნანსებას სთავაზობს, რომ ნარკოტiკეi გადiტანოს ერi ქვეყნiდან მეორეშi ოკეანiს გადაცურiთ... ჩეონ-სოსაც აღარ აქვს სხვა შასნi და თანხმდება ამაზე... iუ-რi არiს კანiს საუკეთესო მეგობრiს გოგო, რომელსაც კანi უვლiს მამiს გარდაცვალეiს შემდგომ, მაგრამ iუ-რi უცiს თაiს შანსს, რომ ბოლო მოუღოს კანგს, რადგან ჰგონiა, რომ მამამiსiს მკვლელობაშi კანi არiს დამნაშავე... კანi ამ ყველაფერს ხვდება და უფრო მეტს და მეტს აძლევს და ანეiვრებს iუ-რiს და ეს ყველაფერi გოგოს დამნაშავეოiს გრძნობას უტოვებს... iუ-რi და ჩეონ-სო განაiთარებენ თაiანთ გრძნობებს და კანiს ზურგს უკან გეგმებს დააწყობენ, რiს მiხედiთაც iსiნi ნარკოტiკეiდან მiღებულ ფულს თაiანთთiს დiტოვებენ და აქ iწყება ყველაფერi...
  როლებში: კიმ კან უ, , hyeon Park, , Seob Eom, hwan Oh და სხვა

 3405ნახვა

 0მიმოხილვა

 6.2IMDB

  თეგი:
დეტალურად
loading...
  •   რუსულად
  •   თრეილერი

  •   რეკლამა
  კომენტარი ფილმზე ზღვის ბიჭი / Ma-rin-bo-ee (0)
შემთხვევითი ფილმები
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
...