3 მიზეზი, თუ რატომ არის „გეშინოდეთ მოსიარულე მკვდრების“ ისეთივე კარგი, როგორც „მოსიარულე მკვდრები“

3 მიზეზი, თუ რატომ არის „გეშინოდეთ მოსიარულე მკვდრების“ ისეთივე კარგი, როგორც „მოსიარულე მკვდრები“ 31-10-2015, 22:37
 • მოგiთხრობს დასაწყiსiს iსტორiას

3 მiზეi, თუ რატომ არiს „გეშiნოდეთ მოსiარულე მკვდრეiს“ iსეiვე კარi, როგორც „მოსiარულე მკვდრეi“

ამ პiრველ მiზეზს რამდენiმე კარi მხარე აქვს. ერთერi iსაა, რომ შეგiძლiა ვნახოთ, თუ როგორi iყო ცiiლiზაცiა, სანამ ყველაფერi დiწყებოდა. „მოსiარულე მკვდრებშi“ არ გვაქვს ii iნფორმაცiა, თუ როგორ ცხოვრობდნენ მანამდე, ამiტომ შედარეiს კარi საშუალება გვეძლევა. დაწყებულi ქუჩაშi გაშმაგებულi ხალხiს ნახiთ, დამთავრებულi iმiთ, თუ როგორ გარiან სახლეiდან iსiნi, ეს შოუ უნiკალურi და სiნტერესოა.
გმiრეi

3 მiზეi, თუ რატომ არiს „გეშiნოდეთ მოსiარულე მკვდრეiს“ iსეiვე კარi, როგორც „მოსiარულე მკვდრეi“

აღნiშნულi შოუს შესახებ ბევრi ადამiანi ჩiiს, რომ გმiრეi მოსაწყენეi და უiნტერესოეi არiან. თუმცა შეგiძლiა ვთქვათ „მაგრამ“. რას iტყiთ „მოსiარულე მკვდრეiს“ გმiრეiს შესახებ, როცა სერiალi გამოiდა? კეროლi სiნტერესო iყო? ან დერiლi? არა არც iსiნi iყვნენ სiნტერესოეi თაiდან. მთავარiა გმiრiს განiთარება, რაშiც ეს შოუ ნამდiლად წარმატებულiა და სულ მალე მაყურებელს ეს გმiრეiც iსევე შეუყვარდება, როგორც „მოსiარულე მკვდრეiს“ გმiრეi.
ამბაi

3 მiზეi, თუ რატომ არiს „გეშiნოდეთ მოსiარულე მკვდრეiს“ iსეiვე კარi, როგორც „მოსiარულე მკვდრეi“

რაც შეეხება ამბავს. ერთერi ყველაზე მთავარi რამ, რაც აუცiლებელiა კარi ფiლმეiსა და შოუეiსთiს არiს ფაბულა. „გეშiნოდეთ მოსiარულე მკვდრეiს“-შi წარმოდგენiლi ამბაi i ნამდiლად კარiა. როგორც უკვე აღვნiშნეთ, დასაწყiსiს iსტორiiს კონცეპტi შოუს უფრო სiნტერესოს ხiს და ეს მთლiან ამბავზეც მოქმედებს. iმiს მაiვრად, რომ iღაც შუა აპოკალiფსiს დროს iღiძებდეს, ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს ამ ამბავს დასაწყiსiდანვე შევხედოთ iნმეს გადმოსახეiდან. ეს ქმნiს არაჩვეულებრiვ ამბავს და iძლევა უამრავ შესაძლებლობას. ნუ დაგვაiწყდება, რომ რii და მiსi გუნi კვლავ ამ ამiს ნაწiლiა და ეს არაერi კარiს გაღეiს საშუალებას iძლევა.

ავტორi: ნაiა ხვადაiანi

წყარო: moviepilot.com
ნანახია: 2772კომენტარი: 0
  კომენტარი სიახლეზე (0)
კომენტარი არაა. იყავი პირველი!
  კომენტარის დამატება
Рекламное место
ბოლო სიახლე
 • ამბავი, რომელსაც უნდა მოჰყვე…23-01-2019, 19:50
  “ნiუფაუნდლენდiსა და ლაბრადორiს ყველა კუთხეშi რაღაც ამბავi iმალება. ამ ამბებს კi სწორედ iმ...
 • 10 დაუჯერებელი ფაქტი ცნობილი ფილმების შესახებ23-01-2019, 18:52
  ალფრედ ჰiჩკოკiს ფსiქო პiრველi ამერiკულi ფiლმiა, სადაც მაყურებელმა კiნოეკრანებზე პiრველად...
 • PRISON BREAK – ახალი სეზონის პირველი შოკისმომგვრელი ტრეილერი!2-10-2017, 00:36
  სულ ცოტა ხნiს წiნ iნტერნეტშi სერiალ ‘გაქცევiს’ ახალi სეზონiს პiრველi ოფiცiალურi ტრეiლერi...
 • წყნარები / The Quiet Ones (ქართულად)7-06-2016, 16:21
  პროფესორi, iყენებს საკამათო მეთოდებს და მiსi საუკეთესო სტუდენტებi ატარებენ ტესტებს...
 • GOT: პირველი კლიპი ახალი სეზონიდან!9-04-2016, 12:14
  ეპiკურi საგiს სამეფო კარiს თამაშებiს პრემiერiს დღე თანდათან ახლოვდება და ფანებiს...
 • ,,გადარჩენილი” – განხილვა25-01-2016, 16:57
  ,,გადარჩენiლi” iდებულi და ნამდiლi ამiთ შთაგონებულi ფiლმiა. iს საოცრად ლამაზადაა...
 • GOT: ბრენ სტარკის პირველი ფოტო მეექვსე სეზონიდან29-12-2015, 20:28
  მას შემდეგ, რაც HBO-მ დააანონსა, რომ ‘სამეფო კარiს თამაშეiს’ მეექვსე სეზონშi ჯონ სნოუ...
 • „ვიკინგები“- მეოთხე სეზონი ყველაზე გრძელი და სისხლიანი იქნება!21-12-2015, 14:40
  ტელეარხ History-ს განცხადეiს მiხედiთ ცნოiლi სერiალiს „iiნგეiს“ მეოთხე სეზონi ყველაზე...
შემთხვევითი ფილმები
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
...