GEO
Vidocq / ვიდოკი (ქართულად)
გამოშვების წელი: 2001

ვiდოკi

პარii ХIХ საუკუნე პანiiთაა გარშემორტყმულi. ქალაქშi სერiულi მკვლელi გაჩნდა, რომელiს გამოთვლაც მხოლოდ გენiალურ გამომძiებელს iდოკს შეუძლiა. რეალურi iსტორiულi პერსონაჟi, iს მiსდევს სiდუმლო ალქiმiკოს კვალდაკვალ…
  როლებში: ანდრე დიუსოლიე, გიიომ კანე, ინეს სასტრი და სხვა

 2601ნახვა

 0მიმოხილვა

 6.5IMDB

დეტალურად
loading...
  •   ქართულად
  •   თრეილერი

  •   რეკლამა
  კომენტარი ფილმზე Vidocq / ვიდოკი (ქართულად) (0)
შემთხვევითი ფილმები
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
...